Kady pacjent to nowa lekcja

masa

Kiedy poprosiam Katarzyn Jele o spotkanie, wyobraaam j sobie jako dowiadczon pielgniark w rednim wieku. (Wrd moich znajomych kryy legendy o skutecznoci stosowanego przez ni oryginalnego masau - masau miodowego). Tote zaskoczya mnie wizyta wiotkiej, efektownej dziewczyny w modnej "mini". Kiedy na powitanie podaa mi drobn do, nie mogam powstrzyma si od pytania, jak robi masa takimi rkami?

Tylko na oko jestem chuchro - umiechna si pani Kasia. - Tak na prawd jestem bardzo silna, moe si sama Pani przekona.

Wiem o niezwykych waciwociach miodu, kiedy stosowaam maseczki miodowe... Ale skd pomys miodowego masau?

Masa miodowy to tylko jedna z wielu niekonwencjonalnych metod leczenia czowieka. Poznanie ich jest pasjonujce. Ale bez solidnej wiedzy medycznej nie byabym w stanie adnej z nich stosowa.

Wanie, prosz powiedzie, jak zostaa Pani pielgniark?

Byam realistk, nie miaam szczeglnych uzdolnie np. plastycznych. A przy tym moja starsza siostra wybraa zawd pielgniarki i bya bardzo zadowolona. Rwnoczenie, odkd pamitam, interesowao mnie ludzkie ciao - biologia i anatomia, wybraam wic liceum medyczne. Nigdy tego nie aowaam - nie wiedziaam jednak, e to dopiero pierwszy krok. Kiedy byam w pitej klasie, zdarzyo si co wanego. Byam wiadkiem wypadku i musiaam udzieli pomocy umierajcemu czowiekowi, ktry lea na jezdni. Zrozumiaam wtedy, e czowiek to nie tylko ciao; otaram si o mier i dostrzegam drug - duchow stron ycia. Z moich przemyle zwierzyam si kierowniczce szkolenia psychologicznego w mojej szkole. Poleciaa mi kilka ksiek, w tym "Tanatos" i "Poznanie chorego". Zaczam zastanawia si nad doznaniami i emocjami czowieka. Tak si zoyo, e interesujca si parapsychologi koleanka z hotelu dla pielgniarek powiedziaa, e mam zdolnoci bioterapeutyczne. Nie bardzo jej uwierzyam, ale z czasem zaczam kojarzy pewne fakty i w rezultacie po liceum zamiast na psychologi, jak zamierzaam, zdawaam na Studium Ekologiczne, na kierunek "Terapie naturalne".

I zacza si Pani przygoda z bioterapi?

Na Studium byam troch odosobniona; inni ju wczeniej zwizali si z parapsychologi, ja nie. Ale miaam intuicj, ktra podpowiadaa mi waciwe rozwizania. We wrocawskiej Izbie Rzemielniczej uzyskaam dyplom bioterapeuty ze specjalnoci masaysty. Zaczam wykonywa masa bioterapeutyczny. Kiedy w ciele pacjenta napotykam na „blok energetyczny” wiem, e musz zacz od usunicia blokady mentalnej. Takie podejcie do pacjenta dyktuje medycyna holistyczna uznajca swoisty dualizm ciaa i ducha. Upewniam si. e kada choroba ciaa zaczyna si w strefie ducha: w emocjach i umyle. Chcc leczy ciao, trzeba rwnoczenie leczy dusz. Trzeba sucha i stara si zrozumie pacjenta. Jak to dobrze, e w szkoach pielgniarskich jest nauczana psychologia jako przedmiot. W tym czasie pracowaam ju zawodowo. Byam asystentk na stomatologii i przymierzaam si do uzyskania tytuu magistra. Bya wwczas w Warszawie taka szkoa: „Akademia Energoinformacji”. Zaczam tam pisa prac z zakresu bioterapii rozumianej jako bioenergetyka (swoista wymiana energii midzy terapeut a pacjentem). Niestety, pracy tej nie mogam ukoczy. Moe kiedy powrc do tych planw.

A my moe powrmy do Pani dowiadcze w zawodzie pielgniarki.

Wanie, zwaszcza e pielgniarka stomatologiczna to nie pielgniarka w potocznym znaczeniu. Jednak dla mnie 33 roku pracy na stomatologii to by okres bezcennych dowiadcze. Ludzie tak bardzo boj si dentysty. W gabinecie wyczuwaam przykr energie strachu i staraam si j likwidowa.

Udawao si?

Tak. Stao si nawet regua, e podczas przykrych zabiegw (laser czy skaling) w mojej obecnoci pacjenci samoistnie, spokojnie zasypiali. Bardzo mnie to cieszyo, bo stanowio dowd kojcego oddziaywania mojej energii. W kocu jednak te monotonne zajcia przestay mnie rozwija i postanowiam zmieni prac. Znalazam zajcie we Wrocawskim Instytucie Wiedzy Waleologicznej. Pracuj tam w recepcji.

W recepcji?

Wiem, dlaczego si Pani dziwi – ale to nie jest zwyka recepcja bo i sama instytucja jest niezwyka. Jest to instytut holistyczny. Ja penie rol „filtra", „pilota", z czego pacjenci nie zawsze zdaj sobie spraw. Faktem jest, e trafiaj najpierw do mnie, ja z nimi rozmawiam, sucham i obserwuj. W rezultacie konkretyzuj niesprecyzowane czsto odczucia i dolegliwoci, koryguj oczekiwania (czsto „na wyrost") i przygotowuj ich do wizyty u terapeuty w taki sposb, by odnieli jak najwiksz korzy. Uwaam, e kady bioterapeuta powinien odpracowa co podobnego - to pomaga zrozumie siebie i innych, a wic rozwija. Ta praca, polegajca na przetwarzaniu ludzkich obaw, cierpienia i lkw w pozytywn energi, daje mi wiele satysfakcji.

A gdzie czas na Pani cudowne miodowe masae?

Nie wykonuj masau cay czas, ale okresowo i w miar oczywistej potrzeby. Na urlopie, w domu rodzinnym - pracuj bez przerwy i cigle si ucz. Na przykad teraz pod okiem znakomitej terapeutki prof. Walentyny Sazontiewej ucz si chirurgii fantomowej po to, aby masujc pacjenta mc „usysze”, a nawet „zobaczy” jego ciao od wewntrz. Czasem pacjent skary si na krgosup, a ja lecz nerki. Moje eksperymenty z „miodowymi masaami” te zaczy si od sugestii prof. Sazontiewej. Masa miodowy nie tylko (jak klasyczny) usuwa blokady i przywraca sprawno ruchow. Ma rwnie dziaanie przeciwzapalne i kojce, odywia skr i tkank czn, dostarczajc tak bardzo potrzebnych mikroelementw i witamin (A, B, C i PP). S rne rodzaje miodu, a wic rne moe by ich dziaanie. Mid wielokwiatowy szczeglnie dobrze dziaa przy alergiach, gryczany - pomaga w niewydolnoci krenia, a take wspomaga procesy zrastania si koci, spadziowy zalecany jest w chorobach ukadu oddechowego, a akacjowy najlepiej si sprawdza w przypadku dolegliwoci ukadu pokarmowego. Skra pacjenta podczas zabiegu dosownie pije ten wspaniay naturalny lek, a co pozostanie - zmywa si delikatn oliwk. Od wiekw eleganckie kobiety stosoway maseczki miodowe i pielgnoway miodem donie. Dlaczego nie mielibymy take korzysta z jego dobroczynnego dziaania?

Masae te ciesz si wielkim uznaniem. Czy poza Pani kto je wykonuje?

Nie wiem. Ale kada pielgniarka uprawiajca masa klasyczny moe si ich nauczy.

Pani masa ma jednak podwjne dziaanie. To take biomasa...

Kady jest bioterapeut. Trzeba tylko uzewntrzni i rozwin te uzdolnienia. Oczywicie, jeden bdzie wirtuozem, a kto inny tylko rzemielnikiem, ale jedni i drudzy s potrzebni. Zachcam wic pielgniarki do zdobywania dodatkowych kwalifikacji. To daje wiele satysfakcji, a oczywicie i strona finansowa si polepszy.

Czy nie mylaa Pani o wasnym gabinecie bioterapeutycznym?

Na razie nie, ale sdz, e wiele moich koleanek moe to z powodzeniem zrobi. Ale uwaga - aby odnie zawodowy sukces w prywatnym gabinecie, trzeba opanowa i czy kilka metod i by w nich bardzo dobrym. Wiedza i uczciwo jest w przypadku uprawiania zawodu pielgniarki i bioterapeutki bardzo wana. Nie zawsze potrzeba 10 czy 20 masay, aby pomc pacjentowi. Czsto wystarcz trzy, i ja to akceptuj. Zreszt kady nowy pacjent to dla mnie nowa lekcja. Lekcja, ktr chc przemyle, jak najdokadniej przeanalizowa i wycign wnioski.

Hanna Etemadi
Magazyn Pielgniarki i Poonej Nr 03 Marzec 2002