Nie tylko na miniach

rolfing

Od dwudziestu lat dokucza mi reumatyzm - opowiada pan Roman Nowak - to byo nie do zniesienia, a... lekarz poleci mi rolfing.

Pan Roman (72) z Poznania zdecydowa si na rzadko wykonywany w Polsce masa zwany rolfingiem. Rni si on od masau klasycznego tym, e wykonuje si go nie tylko na miniach, ale take na tkance cznej otaczajcej minie.

- Masa ten pierwsza zacza stosowa w USA biochemiczka, Ida Rolf - wyjania Katarzyna Jele, pielgniarka, dyplomowana bioenergoterapeutka i masaystka z Poznania. - Zaobserwowaa ona, e wikszo blw mija, gdy w odpowiedni sposb masujemy otaczajce minie powizi oraz poczenia mini z komi lub cignami. Zmiany chorobowe (a co za tym idzie bl) pojawiaj si, gdy tkanka czna jest zbyt saba. Masaysta powinien przywrci jej si, bo wtedy mija wikszo dolegliwoci.

- Podczas pierwszej sesji czuem lekki bl - przyznaje pan Roman. - Wydawao mi si, e cae ciao wewntrz jest bardzo gorce. Po zabiegu miaem odczucie, e wibruj. Po kolejnych czterech sesjach moje ciao cakowicie wyprostowao si, co dziwnego stao si z miniami, ukadem kostnym. Byem silniejszy, nic mnie nie bolao. Dzi artuj, e ubyo mi dwadziecia lat..

Rolling jest masaem leczniczym. Poniewa przeprowadza si go silnymi, zdecydowanym ruchami, przy okazji niweluje on cellulitis i odchudza. Masau nie wykonuje si wtedy, gdy pacjent ma podwyszon temperatur lub stany zapalne. Niewskazany jest dla pa w ciy. Zabieg trwa okoo godziny, ale wszystko zaley od rodzaju dolegliwoci.

- Podczas pierwszego spotkania zawsze obserwuj pacjenta - wyjania Katarzyna Jele. - Mowa ciaa, czyli sposb, w jaki si poruszamy, chodzimy, siedzimy, bardzo wiele mwi o chorobach. Wtedy wiem, jaki rodzaj masau zastosowa, by by skuteczny.

Urszula Sanak
Twoje Imperium Nr29(418)2003