GONGI - dwiki planety Ziemi

foto

Kiedy, w rkach szamanw, naladoway najpotniejsze dwiki przyrody - pioruny. Dzisiaj relaksuj, pomagaj medytowa, a nawet lecz.

Katarzyna Jele, jedna z pierwszych polskich uczennic Dona Conreaux - niekwestionowanego mistrza gry na gongach - nie wyobraa sobie ycia bez tych staroytnych instrumentw. - Z pocztku troch si ich baam, ale dwa lata temu Don Conreaux podczas pobytu w Polsce sprawi, e gongi stay si moj pasj - mwi Kasia Jele.

Gong to instrument wielowymiarowy i, jak twierdzi Don Conreaux, zawiera w sobie wszystkie moliwe dwiki istniejce na Ziemi. Podczas gry emituje bia energi, a jego harmonijne tony dobroczynnie dziaaj na ludzki organizm. Wibracje gongw s tak silne, e mona je odczuwa fizycznie, zwaszcza w splocie sonecznym. Wpywaj na nas relaksujco, uspokajajco, pomagaj zapanowa nad blem i stresem. Warto wiedzie, e dwiki o niszej czstotliwoci „masuj" szkielet, natomiast dwiki wysze - minie i narzdy wewntrzne. Ostatnio gongi stosuje si take w terapii dzieci autystycznych.

MUZYKA WYSZEGO JA

Na gongach gra si cakowicie intuicyjnie, bez jakiegokolwiek planu lub nut, zawierzajc jedynie swojej boskiej czstce - Wyszemu Ja. Wystarczy do tego pradawnego instrumentu podej z pokor i wsucha si w siebie.

- Patrz na ludzi, patrz w ich oczy i ju za chwil wiem, jak mam zagra. Jestem prowadzona - mwi Katarzyna Jele. - Gram w przypywie energii.

Bardzo czsto grajcych na gongach jest wicej, a mimo to muzycy nigdy me omawiaj ze sob przebiegu koncertu. Kiedy Katarzyna graa razem z Donem Conreaux wanie wsuchiwaa si w uderzenia mistrza, odczytujc ego intencje. Wyczuwaa to, co Don chce przekaza swoj gr, i dostosowywaa si do niego.

Katarzyna codziennie powica duo czasu na gr (minimum dwie godziny), poniewa dwik gongw wycisza j odstresowuje i oczyszcza z energetycznych zabrudze.

- Kiedy jestem chora lub przezibiona, gram dla siebie - mwi Kasia Jele. - Ju dziesiciominutowe zanurzenie w kojcych dwikach wystarczy, by poprawi moje samopoczucie. Wibracja gongw dziaa na kad komrk organizmu. Nie tylko rozbija i usuwa toksyny na poziomie komrkowym, ale sprawa ze narzdy powracaj do pierwotnej energetycznej harmonii. System immunologiczny staje si silniejszy, a cay organizm odporniejszy.

MEDYTACJE ZANURZONE W DWIKACH

Dwik gongu otacza suchajcego ze wszystkich stron, wprowadza mzg w stan alfa, pozwalajc atwiej wej w stan gbokiej medytacji. Dlatego mwi si o specyficznej kpieli w wibracjach tego instrumentu, mogcej sta si bram do odmiennych stanw wiadomoci.

- Kiedy gram, jestem obecna i wiadoma, ale take poddana jakim wyszym silom - mwi Katarzyna Jele. - Cae moje ciao dry, czuj si wrcz zatopiona w dwikach. Wiele osb w czasie muzycznej medytacji ma take wraenie lekkoci i wychodzenia poza ciao (dowiadczyli tego midzy innymi muzycy z zespou Rolling Stones). Jeli poczymy muzyk i medytacj, przyspieszymy take proces uzdrawiania organizmu.

MAGICZNE INSTRUMENTY

W wikszoci staroytnych cywilizacji gongi obwieszczay ludnoci najwaniejsze wydarzenia zwizane z yciem religijnym, ostrzegay przed zagroeniem, byty te zwiastunami czasw pokoju. Swj klasyczny ksztat uzyskay okoo VI wieku naszej ery, a dziki mnichom tybetaskim dotarty na Zachd. W Chinach symbolizoway dostatek, odpdzay ze duchy, a ich posiadanie byo wyznacznikiem wysokiego statusu spoecznego. W Korei dwik gongw towarzyszy obrzdom szamaskim, w Japonii uywano ich w wityniach podczas ceremonii i medytacji oraz w czasie przedstawie teatru kabuki. W Indonezji odpdzano nimi burz. Plemi Iban zamieszkujce Borneo do dzi bije w gongi, aby przeposzy ze moce.

Wodzimierz Adam Osiski
fot. autora
Gwiazdy Mwi Nr14 3.04.2005